Kenelle DNA-säilytys on suositeltavaa?

Oman DNA:n voi säilyttää jokainen henkilö. Tämä voi olla korvaamattoman hyödyllinen monissa tilanteissa. Säilytys tapahtuu tarkoissa olosuhteissa, jatkuvan valvonnan alaisena. Voit luottaa siihen, että ulkopuoliset eivät pääse DNA-näytteeseesi käsiksi. Seuraavassa eritystilanteita, milloin DNA-näytteen talletus on erityisen suotavaa:

Vaarallisen työn ammattilaiset: jotka työskentelevät esimerkiksi rakennusalalla, palomiehenä tai pelastusalalla, poliisina tai muussa sellaisessa ammatissa, jossa on olemassa normaalia korkeampi vakavan tapaturman tai jopa kuoleman riski.

Terveydelliset syyt, jotka voivat liittyä läheisten tai sukulaisten perinnöllisten sairauksien tutkimukseen.

Epäselvät perhesuhteet, jossa vaaditaan todistusaineistoa perinnönjaon suhteen. DNA-testi voi olla viimeinen vaihtoehto todistaa biologinen suhde perinnönjaon olosuhteissa.

Tilanteet joissa vainajaa ei voida tunnistaa ja yksilöidä täydellä varmuudella. Tuoreena säilytetty DNA-näyte on selkeästi parempi geneettisissä tutkimuksissa kuin vainajasta otettu näyte, joka usein hajoaa herkästi mikäli olosuhteet eivät ole DNA:n säilymisen kannalta suotuisat.

Miten DNA-pankki toimii?

Näyte kerätään steriilillä vanutikulla suun limakalvolta. Näytteenottajana tulee toimia neutraalihenkilö esim. sairaanhoitaja tai lääkäri. Voit nyt myös käydä ottamassa DNA-näytteesi missä tahansa easyDNA:n toimipisteessä, johon voit varata ajan asiakaspalvelusta. Kun olemme vastaanottaneet näytteen, niin tutkimme sen laadun ja mittaamme DNA-pitoisuuden. Mikäli näyte täyttää kaikki laatukriteerimme, niin pakastamme sen syväjäähän säilytystä varten.

Asiakkaalle lähetämme todistuksen ja tiedot DNA:n säilytyksestä. DNA-näytteen antajalla on myös mahdollisuus nimetä henkilöt joille hän haluaa antaa luvan näytteen käyttämiseen.

Tarjoamme myös DNA:n tallennuksen lisäksi 16 markkerin DNA-profiilin, jossa osasta DNA:ta analysoidaan geneettinen profiili ja se tulostetaan raportille. Tämä mahdollistaa sukulaisuussuhteiden selvittämisen ilman että DNA joudutaan sulattamaan DNA-pankista. Profiili on starndardin mukainen DNA sormenjälki jota voidaan käyttää yksilöntunnistuksessa ja esimerkiksi isyystestauksessa. Kysy DNA-profiilin analyysipalvelua suoraan asiakaspalvelusta.

Sperman luovuttajan mietteet