Huumetesti

Tilaa 169 €

Tarkka ja luotettava huumetesti. Innovatiivisen menetelmän avulla, huumeseulonta suoritetaan virtsan sijaan hiuksesta. Innovatiivinen menetelmä, joka näyttää huumeiden käytön kuluneen 3 kuukauden ajalta. Testillä selvitetään tarkasti ja luotettavasti mikäli henkilö on käyttänyt huumeita. Testi on peräti 5 kertaa herkempi ja tarkempi kuin tavanomainen laboratoriossa suoritettava huumetestaus. Tulos saadaan jo 3 päivän kuluessa.

Hiuksesta suoritettava huumetesti

Hiuksista suoritettava huumetesti on erittäin tarkka ja luotettava menetelmä osoittamaan pienetkin käyttömäärät ja jopa 3 kuukauden aikaikkunalla. Ainutlaatuinen kemiallinen menetelmä tunnistaa huumeiden käytön. Lisäksi positiiviset huumetesti löydökset varmistetaan kohdennetulla analyysillä välittömästi löydöksen jälkeen. Tämä parantaa testin tarkkuutta ja varmuutta entisestään. EasyDNA huumetestit suoritetaan akkreditoidussa laboratoriossa. Laboratorion testimenetelmien sertifiointi ja auditointi mahdollistaa jatkuvan laatutakuun.

Huumetestien paneelit

Pikahuumetestejä on tarjolla monenlaisia, joissa testattavia huumeita voi olla erilaisia määriä. Netistä ostettu tai klinikalla suoritettu huumetesti sisältää usein perinteisten huumeiden lisäksi, joitain erikoisempia huumeita tai jopa lääkeaineita. Myös easyDNA:n huumetestiä on saatavissa erilaisissa paneeleissa. Suppea paneeli tutkii perinteiset huumeet, kuten kannabis, kokaiini, amfetamiini ja opiaatit. Laajennetussa paneelissa päästään tutkimaan myös huumeina ja päihteinä käytettäviä lääkeaineita laajalla skaalalla. Kaikissa huumepaneeleissa positiiviset seulonta löydökset varmistetaan tarkennetulla analyysillä.

Huumeseulan tulokset

Testitulokset toimitetaan suoraan tilaajan sähköpostiin, kunnes kaikki tutkimukset ovat suoritettu. Huumeseulan löydökset ja menetelmän herkkyysrajat ovat selkeästi ja ymmärrettävästi listattu testituloksissa. Tulosraportti lähetetään aina tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Huumetestauksen tuloksista on myös itse testattavalla oikeus saada tietoa. Tuloksia ei kuitenkaan lähetetä kolmansille osapuolille ja asiakas itse vastaa omien tulosten käsittelystä ja säilytyksestä. EasyDNA ei tallenna huumetestin tuloksia tai potilas- ja asiakastietoja rekistereihin, joten on asiakkaan vastuulla säilyttää tulosraportti huolellisesti.