Sukulaisuustestit – Isovanhempi DNA-testi

Isovanhempi DNA-testiä voidaan käyttää, kun halutaan selvittää biologinen sukulaisuus isovanhempien ja heidän lastenlastensa välillä. Isovanhempi DNA-testiä käytetään usein tilanteissa, joissa lapsen oletettua isää ei ole saatavissa isyystestaukseen.

Kaksi eri tyyppistä isovanhemmuus testiä

Ihannetapauksessa testattavaksi tulisi sisällyttää molemmat isovanhemmat, eli isoisä ja isoäiti. Näiden DNA-profiilien perusteella saadaan helpommin hahmotettua oletetun isän DNA:n rakenteita. Kun oletetun isän DNA-profiili on hahmotettu, niin tätä voidaan verrata lapsen DNA-profiiliin. Jos testeihin sisällytetään mukaan lapsen äidin DNA, niin saadaan lisävarmuutta ja vahvistusta tuloksiin.

Vaihtoehtoisesti voidaan testata vain toinen isovanhemmista, mutta tulokset eivät ole niin tarkkoja. Tälläisissä tilanteissa ehdottomasti suositellaan myös äidin lisäämistä testiin lisävarmuuden saamiseksi.

Isovanhemmuus DNA-testien hinnat ovat alkaen 309 euroa. Tulokset ovat saatavissa 5 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.