Miten huumetesti hiuksesta toimii?

Verenkierron tehtävä on huolehtia siitä, että ravintoaineet pääsevät kaikkialle elimistöä. Hiusten kasvaminen tarvitsee myös näitä ravinteita. Samassa myös huumeet, lääkeaineet ja niiden metaboliitit kulkeutuvat hiusten kasvuvyöhykkeelle. Tutkijat ovat havainneet että osa hiuksen kasvualueella kiertäneistä molekyyleistä jättää jäljen alueelle ja niitä voidaan tutkia käyttämällä mm, ELISA-menetelmää (Enzyme-Linked-Immunosorbet-Assay) ja massaspektrometriaan perustuvia menetelmiä. Menetelmät ovat standardimenetelmiä ja niiden käyttö on tarkkaa ja luotettavaa. Hiuksen analyysi on myös siksi erinomainen, että sitä ei häiritse ulkoiset epäpuhtaudet (shampoot, hiusten kemikaalit jne.).

Verrattuna muihin lääkeaineiden testausmenetelmiin, hiusnäyte analyysin tiedetään tunnistavan lääkeaineen/huumeen käyttö pidemmältä ajalta. Virtsanäytteen huumeseulassa voi molekyylien määrä jäädä alle mittausrajan jo muutaman päivän kuluessa. Tämä on ongelmallinen seikka esimerkiksi työpaikoilla, jossa jo muutaman vuorokauden huumetestin välttely voi johtaa siihen että testi jää negatiiviseksi vaikka henkilö käyttäisikin huumeita.

Mitä lääkeaineita tai huumeita testaus sisältää?

Perustesti sisältää yleisimmät huumausaineet (luettelo alla.) Voit laajentaa perustestiä sisältämään lisäksi taulukon mukaiset opiaatit tilauksen yhteydessä olevasta valikosta.

 

Perustesti (169,00€)Lisätestaus opiaateille (35,00€)
Amfetamiini (Metamfetamiini & Ekstaasi)Oksikodoni
KokaiiniOksimorfiini
KannabisHydrokodoni
Opiaatit (kodeiini, morfiini ja 6-MAM heroiini metaboliitit)Hydromorfiini
PCP (fensyklidiini)

Laajan huumetestin paneelit

Hiuksen huumetestin kattavuutta voidaan laajentaa kattamaan myös päihdetarkoituksessa käytettävien lääkeaineiden metaboliittien tutkimiseen mm. bentsodiatsepiinit. Laaja paneeli kattaa myös monet anestesiassa käytettävät aineet. Laaja huumetesti kattaa perustestin ja opiaattien lisäksi myös seuraavat aineet:

Laaja huumetesti (285,00€, sis. perustestin+opiaatit+laajan paneelin, kts. alla)

 

AlpratsolaamiKetamiini
KlonatsepaamiNorketamiini
DiatsepaamiBuprenorfiini
LoratsepaamiNorpubrenorfiini
NordiatsepaamiMetadoni
OksatsepaamiFenobarbitaali
TematsepaamiButalbitaali
ZolpideemiPentobarbitaali
FentanyyliSekobarbitaali
NorfentanyyliAmobarbitaali
Propoksifeeni

Huom: Laajan huumetestin tilaukset sähköpostitse!

Näytteenotto

Hiuksen huumetestissä lähetämme sinulle testipakkauksen joka sisältää hiusnäyte pussin, keräyskalvon ja palautuskuoren näytteen palautusta varten. Näytteenotto on helppo ja yksinkertainen suorittaa. On kuitenkin tärkeää noudattaa pakkauksessa mukana tulevia ohjeita.

 

  • Näytteeksi tarvitaan vähintään 60mg hiuksia tai karvoja (noin 90-120 hiusta)
  • Ota hiuksia näytteeksi usesta kohdasta päätä.
  • Älä käytä hiuksia jotka ovat alle 12mm pitkiä.
  • Merkitse lomake huolellisesti
  • Älä lähetä hiuksia ja ihokarvoja molempia

Jos haluat lisätietoja näytteenotosta niin katso näytteenotto-ohjeet tästä.

Katso myös usein kysytyt kysymykset tästä.

Tarkan huumetestin merkittävät hyödyt

Innovatiivinen, tarkka ja akkreditoitu huumetesti on erinomainen ja niin yksilölle kuin yhteisöille merkittävä työkalu huumeiden käytöstä aiheutuneiden haittojen tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Testi soveltuu työhöntulotarkastuksen huumetestiksi yrityksille kun halutaan olla varmoja että henkilö ei ole käyttänyt riittävän pitkällä ajalla huumeita. Kun testistä saadaan negatiivinen tulos, niin se todistaa että henkilö ei ole käyttänyt huumausaineita kuluneen 3 kuukauden aikana. Huumetestaus on tärkeää monilla yhteiskunnallisilla aloilla. Sen käyttöä on myös lisätty yksityisten yritysten rekrytoinneissa ja työhöntulotarkastuksissa. Huumeet ovat tänä päivänä merkittävä yhteiskunnallinen ongelma niin Suomessa kuin maailmalla.

Markkinoilla on saatavissa monia erilaisia huumetestejä, joista hiuksesta suoritettava huumetesti on ainoa pitkältä ajalta tunnistava testi.

Menetelmä erinomainen työelämän huumeseulontaan

Monien mielestä huumeet ovat arka aihe ja erityisesti työelämän vaatimukset huumetestin suorittamiseksi saattaa hämmentää työntekijöitä. Työnantajalla on oikeus vaatia huumetestiä työntekijöiltään. Henkilön kiinnijääminen testin perusteella aiheuttaa väistämättä toimenpiteitä ja lisäselvityksiä. Monet ajattelevat että positiivinen huumetesti on aina automaattisesti irtisanomisperuste, mutta näin ei välttämättä aina ole.

Usein tilanne menee niin, että uuteen työpaikkaan mentäessä työntekijällä on jo etukäteen tietoa työpaikan huumetestaus käytännöistä. Se voidaan merkitä myös työsopimukseen tai negatiivinen huumetesti voi olla edellytys sopimuksen allekirjoittamiselle. Toisinsanoen harvoin suoritetaan yllättäen huumetestejä, jossa työntekijällä ei olisi mitään tietoa etukäteen. Toisinaan huumetesti voidaan tehdä myös tilanteissa, joissa on syytä epäillä tai pitää mahdollisena, että henkilö voisi olla huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Joskus työnantaja voi määrätä henkilön huumeseulaan täysin satunnaisen valinnan pohjalta ja tämä voi aiheuttaa hämmennystä työntekijässä, että miksi juuri hänet halutaan testata. Harvoin tehtävissä yllättävissä testeissä ongelmaksi voi tulla seikat jotka voivat aiheuttaa vääriä positiivisia testituloksia (lääkkeet, alkoholi).

Huumetestin tulokset ja niiden käyttö

Testiraportti lähetetään aina tilaajan sähköpostiin. Perusmuotoisen hiuksesta suoritettavan huumetestin tulosraportti laaditaan aina anonyymiksi, koska näytteenotto ei ole valvottu. Toteutamme easyDNA:lla myös valvottua huumetestausta (ei saatavilla Suomessa), jossa menettely valvotaan ja henkilö identifioidaan terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Tulosraportissa eritellään aineet, jotka on testattu, sekä menetelmä jota testauksessa käytetään. Tämän lisäksi raportissa on myös sanallinen vastaus onko testi negatiivinen vai positiivinen. Positiivisten tulosten kohdalla on myös annettu aineen tarkka pitoisuus joka on löydetty. Anonyymit testit soveltuvat hyvin yksityisten henkilöiden tiedonsaantiin, mutta yritysten ja yhteisöjen kohdalla tulee käyttää valvottuja hiuksen huumetestejä, jotta voidaan varmistaa tuloksen kuuluvan oikealle henkilölle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä huumetestistä

Listasimme tähän tyypillisiä kysymyksiä, joita asiakkaillemme tulee mieleen huumetestiä tilatessa. Mikäli et löydä vastausta mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, niin ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme sinua mielellämme kaikissa kysymyksissä.

Kuinka pian huumeiden käytön jälkeen voidaan testi suorittaa?

Huumeiden käytöstä aiheutuvat metaboliitit kulkeutuvat hiuksen/karvan juureen muutamassa päivässä ja suosittelemme näytteenoton asettamiseksi 5 päivän aikaikkunaa. Tässä ajassa metaboliitit ovat ehtineet kertymään hiuksen/karvan juureen.

Antaako hiuksen ja ihokarvan huumetesti saman tuloksen?

Kyllä, menetelmässä mitataan huumeiden käytöstä aiheutuneita, elimistön tuottamia metaboliitteja, jotka voidaan havaita kaikista ihon karvojen juuriosista.

Onko hiuksen värillä merkitystä tuloksiin?

Ei ole, hiusten väri ja käsittely ei tutkimusten ja todisteiden mukaan vaikuta hiuksen huumetestaukseen. Myös värjättyjä hiuksia voidaan käyttää huumetestissä näytteenä.

Voidaanko testi suorittaa harjasta/kammasta kerätyistä hiuksista?

Kyllä voidaan, mutta tässä tulee huomioida näytteenoton ohjeistukset.

Voivatko ulkoiset tekijät esim kemikaalit tai kannabiksen savu aiheuttaa positiivisen tuloksen

Laboratoriossa hiuksen puhdistetaan niin että niissä olisi mahdollisimman vähän muita kemikaalien jäämiä. Tämän lisäksi analyysissä määritetään varsinainen huume/lääkeaine, sekä sen metaboliitti eli aineenvaihdunta tuote. Positiivinen tulos kertoo aina sen että myös metaboliittia on löytynyt hiuksesta. Metaboliittien löytyminen todistaa sen että nimenomaan ks. henkilö on käyttänyt ainetta. Metaboliitteja ei voi tulla muualta kuin henkilöstä itsestään aineen käytön seurauksena.

Vaikuttaako käyttämäni lääkkeet testin tuloksiin?

Jotkin lääkeaineet vaikuttavat testin tuloksiin. Osa huumetestissä tutkittavista aineista ovat reseptilääkkeitä. Testilomakkeelle on hyvä merkitä, mikäli käytössä on tai on ollut reseptillä saatavia (kolmio) lääkkeitä, kuten opiaatteja tai psyykkiseen hyvinvointiin käytettäviä lääkkeitä.
Artikkeli: Tarkka ja luotettava huumetestaus
Huumetesti - Usein kysytyt kysymykset
Artikkeli: Väärä positiivinen huumetesti