Mikä on kosmetiikan turvallisuusarviointi?

Kosmetiikkatuotteen turvallisuusarviointi kuuluu osana turvallisuusselvitykseen eli CPSR (Cosmetic Product Safety Report),  joka on keskeinen dokumentti, ennen kosmetiikkatuotteen markkinoille saattamista. Tämä raportti varmistaa, että tuote on turvallinen kuluttajille ja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. EU kosmetiikka-asetus (EY) N 1223/2009 edellyttää CPSR laatimista jokaiselle kosmetiikkatuotteelle.

 

Tarjoamme kattavat kosmetiikan turvallisuuspalvelut, jotta sinä alan ammattilaisena voit keskittyä olennaiseen. Huolehdimme lakisääteisten testauksien (stabiliteetti-, säilöntäaine- ja mikrobiologinen testi) toteuttamisesta, sekä turvallisuusarviosta. Turvallisuusarviossa alan asiantuntija tekee kattavan tarkastelun ja analyysin kosmetiikkatuotteesi turvallisesta käytöstä ja asianmukaisesta dokumentoinnista. Tämä puolueeton arvioija antaa turvallisuudesta osoittavan raportin, joka tallennetaan CPNP tietokantaan eli EU:n kosmetiikka portaaliin. Raporttiin kerätään kaikki tiedot kosmetiikka tuotteesta ja siihen suoritetuista testeistä.

 

Miksi kosmetiikkatuotteille tehdään turvallisuusarviointi?

CPSR on olennainen osa kosmetiikkatuotteen kehitysprosessia. Se varmistaa, että tuote on turvallinen ja täyttää kaikki lainsäädännön vaatimukset. Tämä suojaa sekä kuluttajia että valmistajia mahdollisilta haitoilta ja oikeudellisilta seuraamuksilta. Lisäksi se lisää kuluttajien luottamusta tuotteeseen, mikä on kriittistä kilpailukykyisessä kosmetiikkamarkkinassa. Kosmetiikkatuotteen turvallisuusselvityksen laatiminen edellyttää asiantuntijoiden osallistumista ja useiden tietolähteiden yhdistämistä. Siksi on suositeltavaa käyttää päteviä ja kokeneita ammattilaisia CPSR laatimisessa, jotta varmistetaan tuotteen korkea laatu ja turvallisuus.

 

Mitä EU:n kosmetiikka-asetuksessa vaaditaan tuotteeltani?

Kosmetiikkatuotteen turvallisuusselvityksessä esitetään yksityiskohtaiset tiedot kaikista tuotteen ainesosista ja niiden pitoisuuksista, mikä varmistaa, että kaikki käytetyt ainesosat ovat sallittuja ja turvallisia. Arvioinnissa käydään läpi tuotteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, kuten pH-arvo, viskositeetti ja säilyvyys, jotta varmistetaan tuotteen ominaisuuksien säilyminen ja turvallisuus käytön aikana. Mikrobiologinen testaus varmistaa, ettei tuote sisällä haitallisia mikro-organismeja ja että se pysyy turvallisena koko säilyvyysaikansa.

Lisäksi selvitetään mahdolliset epäpuhtaudet ja jäämät sekä arvioidaan pakkausmateriaalin turvallisuus ja yhteensopivuus tuotteen kanssa. Käyttöolosuhteiden ja altistumisen arvioinnilla määritetään, miten tuotetta käytetään ja kuinka paljon kuluttajat altistuvat sen ainesosille, mikä auttaa määrittämään tuotteen turvallisen käytön rajat. Ainesosien toksikologisella profiililla kerätään tietoa ainesosien mahdollisista haittavaikutuksista, jotta voidaan varmistaa niiden turvallisuus. Ei-kliininen turvallisuustieto sisältää laboratoriotestien ja tutkimusten tulokset tuotteen turvallisuudesta, ja lopuksi kaikki muut olennaiset turvallisuustiedot, kuten tutkimukset ja kirjallisuusviitteet, kootaan yhteen.

Turvallisuusarviointi käsittää arvioijan tekemän analyysin ja johtopäätökset tuotteen turvallisuudesta, mukaan lukien arvioijan tiedot ja pätevyyden, mikä varmistaa, että arvioinnin on suorittanut pätevä ammattilainen. Turvallisuusarvioinnissa esitetään yksityiskohtainen analyysi ja johtopäätökset tuotteen turvallisuudesta, sisältäen havaitut riskit ja niiden hallintakeinot. Lisäksi annetaan merkitykselliset varotoimenpiteet ja käyttöohjeet, jotta kuluttajat käyttävät tuotetta oikein ja turvallisesti. Arviointiin sisältyy myös yksityiskohtainen selitys siitä, miksi tuote katsotaan turvalliseksi, perustuen kaikkiin kerättyihin tietoihin ja analyysiin. Lopuksi turvallisuusarvioijan hyväksyntä, allekirjoitus ja hyväksyntä vahvistavat raportin oikeellisuuden ja pätevyyden.

Tarjoushinnat sisältävät alv 24 %.