Suoliston mikrobiomi tärkeä osa ihmisen terveyttä

Monipuolinen ja oikean koostumuksen omaava bakteerikanta suolistossa on välttämätöntä suoliston normaalille toiminnalle. Epätasapainoinen mikrobisto suolistossa voi johtaa moniin eri terveysongelmiin, kuten lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen ja suolistosairauksiin. Sen on todettu olevan myös yhteydessä sydänsairauksien kehitykseen. Suoliston mikrobiomi testin avulla voit saada arvokasta tietoa suoliston triljoonista organismeista, jotka vaikuttavat merkittävästi terveyteesi. Testi tarjoaa tarkan tiedon siitä, mitä suolistossa tapahtuu. Lisäksi henkilökohtaiset ruokavaliosuositukset auttavat sinua optimoimaan päivittäisen ruokavalion optimaaliseksi. Laita suoliston bakteerikanta kuntoon tämän testin avulla, jolloin voit tukea ja ylläpitää optimaalista terveyttä ja suoliston hyvinvointia.

Mitä hyötyjä suoliston bakteerikannan analyysillä?

Testi perustuu menetelmään, jossa yksittäisen bakteerin tutkimuksen sijaan analysoidaan kokonainen mikrobiyhteisö. Tämä tarkoittaa sitä että jokainen bakteeri tunnistetaan DNA-pohjaisen analyysin (16srRNA alueen sekvensointi) avulla. Kattavan analyysin pohjalta saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 

• Mitkä bakteerit elävät tällä hetkellä suolistossasi?

• Kuinka suolistobakteerit vaikuttavat kehoosi?

• Onko suolistossa riittävästi hyödyllisiä bakteereja?

• Onko suolistossa haitallisia bakteereja?

• Suosivatko mikrobien lajit ja määrät liikalihavuuden ja tulehdustilojen kehitystä elimistössä?

• Sisältääkö mikrobiomi riittävästi tärkeitä vitamiineja tuottavia bakteereja?

• Saatko ruokavaliostasi riittävästi kuituja, rasvoja ja proteiineja?

• Mitä muutoksia sinun pitäisi tehdä ruokavalioosi?

• Kuinka voit saavuttaa tasapainoisen mikrobiomin koostumuksen?

Testiraportti sisältää havainnollistavia kaavioita mikrobiomistasi, tietoja mikrobiomisi tuloksista, sekä tuloksiisi perustuvia ruokavaliosuosituksia.

 

Tärkeä huomio: Suoliston mikrobiomin koostumukseen vaikuttavat monet tekijät ja olosuhteet. Antibioottien käyttö viimeisen 3 kuukauden aikana, muutokset ruokavaliossa ja raskaus, sekä imetys voivat vaikuttaa mikrobiprofiiliin. Tarjoamme myös uusintatestausta edullisempaan hintaan, mikäli haluat seurata suoliston bakteeriyhteisön muutoksia tietyllä aikavälillä.

Mikrobiomin tutkimus tieteessä

Mikrobiomin tutkimus on noussut tärkeäksi tieteenhaaraksi viimeisten vuosien aikana. Tuhannet tieteelliset ja laajat projektit ovat selvittäneet ihmisen mikrobiomin vaikutuksia terveyteen. Tutkimuksissa on saatu selville yhä enemmän siitä, miten tärkeä suoliston mikrobiomi on ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Kehossasi elää triljoonia bakteereita ruuansulatuskanavassa ja iholla. Tätä kutsutaan ihmisen mikrobiomiksi. Bakteerien yhteenlaskettu DNA määrä ylittää jopa ihmisperäisen DNA-määrän elimistössäsi. Tiedeyhteisö ehdottaa jopa suoliston bakteeriflooran käsittelemistä omana elintoimintonaan.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat suoliston bakteeripopulaation merkityksen terveyteen. Tutkijat ovat havainneet kiistattomasti, että bakteeripopulaatio vaikuttaa sairauksien syntyyn, immuniteettiin, vitamiinien tuotantoon sekä ruokavalioon ja  kehon ravitsemukseen. Suoliston mikrobiomin tutkiminen on ottanut räjähdysmäisen harppauksen uuden sukupolven sekvensointi menetelmien myötä. Yhdellä analyysillä voidaan tutkia kokonainen mikrobiyhteisö kerrallaan. Tämä ainutlaatuinen menetelmä on mahdollistanut hyvien, elimistössä elävien bakteerien tutkimisen laajassa mittakaavassa. Tiedon myötä suoliston bakteeripopulaation on viimein ymmärretty olevan paljon merkityksellisempi kuin aikaisemmin on kuviteltu.

Mikrobiomin tutkimukset afrikkalaisilla osoittavat, että heidän ruokavalionsa koostuvat pääasiassa kasviperäisistä ruoka-aineista, jotka sisältävät paljon kuitua ja tärkkelystä.  Tutkimukset Etelä-Amerikan alkuperäisväestössä ovat osoittaneet, että maaseudun heimokansojen ruokavaliossa on niukasti lihaa ja runsaasti maissia sekä maissista jalostettuja ruoka-aineita.  Tanskalaisen väestön keskuudessa sekä, perinteisessä Eurooppalaisessa ruokavaliossa ovat yleisiä jauhopohjaiset ruuat, sekä liha ja kala. Pohjois-Amerikkalaisen väestön ruokavaliossa on melko niukasti kuitua. Sen sijaan ruokakulttuuriin kuuluvat makeat ja rasvaiset ruuat. Tällaista ruokavaliosta puhutaan tieteellisissä piireissä mm. ”länsimaalainen ruokavalio”. Keskimääräinen aasialainen ruokavalio sisältää paljon riisiä, kasveja ja maltillisesti lihaa. Siitä huolimatta länsimaalainen ruokakulttuuri on saanut runsaasti jalansijaa erityisesti suurissa kaupungeissa.

Suolistobakteerien yhteys sairauksiin

Valtimokovettuma tautiin eli ateroskleroosiin ja siihen liittyviin sydän- ja verisuoniongelmiin on mikrobiomilla tutkittuja yhteyksiä. Asteikolla 1-10 mitattuna, mitä enemmän suojaavia tekijöitä löydetään mikrobiomista, sitä korkeampi on suojaava vaikutus näihin sairauksiin. Jotkut bakteerit, kuten Erysipelotrichaceae tuottaa trimetyyliamiinia (TMA) koliinista, jota löytyy kananmunan keltuaisesta, sekä L-kartiniinia, jota saadaan punaisesta lihasta ja kalasta. TMA hapetetaan maksassa trimetyyliamiini-typpioksidiksi TMAO, johon liittyy kohonnut riski sairastua ateroskleroosiin ja muihin sydän- ja verisuonitauteihin.

Crohnin tautiin on mikrobiomilla tutkittuja yhteyksiä. Asteikolla 1-10 mitattuna, mitä enemmän suojaavia tekijöitä löydetään mikrobiomista, sitä korkeampi on suojaava vaikutus näihin sairauksiin.  Crohnin tauti liittyy perimän lisäksi korkeaan Escherichia coli -bakteerien pitoisuuteen. Nämä bakteerit ovat usein mukana tulehduksellisissa prosesseissa. Toisaalta esimerkiksi Faecalibacterium prausnitzii:n vähäinen määrä toimii tulehdusta estävänä tekijänä.

Eri bakteerien keskinäiset suhteet vaikuttavat tulehduksellisten sairauksien ja liikalihavuuden riskiin. Asteikolla 1-10 voidaan mitata kohonnutta riskiä ja suojauksen tasoa.  Akkermansia muciniphila- ja Christensella minuta -bakteerit suojaavat liikalihavuudelta. Erityisesti näistä ensimmäinen liittyy matalaan kehonpainoon sekä suojaa elimistöä aineenvaihduntahäiriöiltä ja insuliiniresistenssiltä. Normaalin aineenvaihdunnan omaavilla yksilöillä löytyy suolistosta korkeampia Faecalibacterium ja Bifidobacterium määriä.

Haavaiseen paksusuolentulehdukseen liittyviä tekijöitä voidaan osoittaa mikrobiomista lukuisia. Asteikolla 1-10 mittattuna, voidaan arvioida riskiä ja suojaustasoa.   Äkillisesti alkaneessa sairaudessa voidaan havaita massaltaan suurempi määrä bifidobakteereita, sekä opportunistisia patogeenejä (erityisesti Peptostreptococcaceae -perheen lajeja).

Tyypin 2 diabetekseen on yhdistetty erityisiä tekijöitä, joita löytyvät mikrobiomista. Asteikolla 1-10 mitattuna, voidaan tekijöiden aiheuttamaa riskiä ja suojaustasoa määritellä.   Firmicute -bakteerit tuottavat butyraattia, lyhytketjuista rasvahappoa, jolla on anti-infammatorisia vaikutuksia. Tyypin 2 diabeetikoilla on vähemmän Firmicutes -bakteereita ja he ovat korkeammassa riskissä tulehduksellisille sairauksille.

Ulostenäytteen kerääminen mikrobiomin tutkimusta varten

Tämä DNA-testi tarvitsee ulostenäytteen keräämisen. Kun olet tilannut tämän testin, niin lähetämme kotiisi testipakkauksen, jolla voit ottaa näytteen ja palauttaa sen laboratorioon. Pakkaus sisältää kaiken tarvittavan näytteenottoa varten (suojakäsineet, koeputken ja ohjeet). Näytteenotto on helppoa ja yksinkertaista suorittaa ja voit tehdä kaiken kodissasi. Laadukas näyte saadaan, suorittamalla näytteenotto ohjeiden mukaisesti.

Miten suolistobakteereita tutkitaan?

Milloin saan tulokset mikrobiomin tutkimuksesta?

Testitulokset ovat helppolukuiset ja ymmärrettävät, jotta kuka tahansa kykenee ymmärtämään mitä tulokset tarkoittavat. Olit sitten terveydenhuollon ammattilainen tai täysin maallikko, niin ymmärrät tulosten sisällön ja merkityksen omalle terveydelle. Tulokset lähetetään automaattisesti suoraan sähköpostiisi noin 2-3 viikon kuluessa.

Bakteerikannan muutoksien seuranta eri tilanteissa

Mikrobiomin tutkimuksessa on hyödyllistä tehdä testaus uudestaan, silloin kun muutoksia on tehty ruokavalioon ja halutaan saada tietoa siitä, miten muutokset ovat kääntäneet mikrobiomin koostumusta. Suosittelemme tekemään testin uudestaan 1-3 kuukauden kuluttua ruokavaliomuutosten jälkeen. Uusinta testin jälkeen saadaan tarkkaa tietoa muutosten vaikuttavuudesta. Kahden testin tilaajana saat tutkimukset myös edullisempaan hintaan.

Muut terveyden DNA-testit

EasyDNA:n tuotevalikoima sisältää monipuolisesti terveyteen liittyviä DNA-tutkimuksia. Niiden avulla saat hyödyllistä tietoa terveytesi eri osa-alueista..

Voit oppia, miten sovittaa elämäntavat yhdessä geenien kanssa, tuottamaan entistä parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Testeillä voidaan myös selvittää fyysistä suorituskykyä ja taipumusta sairauksien kehittymiseen.

Suolistobakteerien merkitys terveyteen
Mikrobiyhteisöjen analyysit