Miltä näyttävät isyystestin tulokset?

Isyystestin tulokset ovat lähes poikkeuksetta aina varmoja ja niistä näähdään haluttu tieto selkeästi. Testin tulos joko varmistaa tai poissulkee biologisen isyyden. Positiivinen tulos tarkoittaa että isyys on käytännössä täysin varmistettu, jolloin todennäköisyys isyydelle on 99,99%. Mikäli biologista isyyttä ei ole niin tulos kertoo todennäköisyydeksi pyöreän 0% ja biologinen isyys voidaan poissulkea täysin. Testi perustuu geneettisiin markkereihin (21 markkeria), joista muodostetaan täsmäävyys indeksi (Combined Paternity Index (CPI).

Mikä on täsmäävyysindeksi?

Kuten edellä kerrottiin, että yhdistetty täsmäävyysindeksi saadaan kun otetaan kaikista markkereista saadut indeksit, jotka yhdistetään kokonaisindeksiksi. Indeksiluvun laskentaan otetaan mukaan kertoimet, joka kertoo matemaattisesti lasketun markkeritäsmäävyyden muussa väestössä, verrattuna testissä saatuihin tuloksiin. Kokonaisindeksi sisältyy kaikkiin testituloksiimme.

DNA-testitulokset?

Kun näytteet ovat saapuneet laboratorioon, niin DNA-materiaalista analysoidaan tietyistä kromosomeista kohdennettuja alueita (lokukset). Näillä alueilla esiintyvissä tietynlaisissa fragmenteissa (alleelit) löytyy eroavaisuutta väestössä, eri yksilöiden välillä. Näiden alueiden johdosta yksilöityy jokaiselle tietynlainen DNA-profiili, jota voidaan käyttää tunnistuksessa ja yksilöiden välisten sukulaisuusuhteiden määrittämisessä.

DNA-testituloksissa näkyy tutkitut alueet selkeästi. Jokainen yksilö on perinyt 50/50 periaatteella DNA:n sisältävät kromosomit kummaltakin vanhemmaltaan. Testimme selvittää tietyltä alueelta kaksi erilaista jaksoa, mikäli henkilön perimä tätä ilmentää (tarkoittaa sitä että on perinyt erilaisen alueen isältä ja äidiltä). Näin löytyneitä alueita verrataan testiin osallistuvien yksilöiden kesken.

Esimerkiksi jos lapsi ilmentää alleeleita 16 ja 19. Äidin vastaava alue ilmentää 16 ja 18. Niin tämä tarkoittaa että lapsi on perinyt äidiltään alleelimerkin 16 ja isältään merkin 19. Joten oletetulta isältä pitää löytää tämä alleelimerkki 19, jotta hän voidaan todeta olevan biologinen isä. Tämänlainen vertailu tehdään kaikkien 21 geenimarkkerin osalta.

Mikäli oletetun isän alleelimerkit eivät vastaa lapsen vastaavia alleelimerkkejä, voidaan todeta että hän ei ole lapsen biologinen isä ja todennäköisyysprosentiksi muodostuu tässä tapauksessa 0% (täysin mahdoton) ja vastaavasti jos isän merkit vastaavat lapsen merkkejä, niin todennäköisyys prosentiksi tulee 99,99% (täysin varmistettu).