Mikä on syöpä ja mistä se tulee?

Syövät ovat yksi ikävimmistä sairauksista ja valitettavasti myös yksi yleisimmistä ihmisten sairauksista. Syövästä voidaan puhua silloin kun elimistössä havaitaan solujen pahanlaatuista ja hallitsematonta jakaantumista. Solujen hallitsematon kasvu johtaa yleensä suuremman syöpäkasvaimen kehittymiseen. Erotuksena pahanlaatuisesta (maligni) syöpäkasvaimesta ovat hyvänlaatuiset (benignit) kasvaimet. Hyvänlaatuiset kasvaimet eivät yleinsä leviä muualle elimistöön ja ne eivät häiritse elimistön toimintaa. Joissakin tilanteissa hyvänlaatuisia kasvaimia voidaan seurata tai ne voidaan poistaa, mikäli ne ovat paikassa, jossa voi ilmetä muita ongelmia elimistön toimintaan.

Voiko minulle tulla syöpä?

Pahanlaatuisia syöpäsairauksia on monenlaisia. Yleisimpiä ovat rintasyöpä, keuhkosyöpä, eturauhassyöpä ja suolistosyövät. Solujen kasvua, jakaantumista ja toimintaa kontrolloi  erilaiset signaalit ja hormonit. Tämän monimutkaisen järjestelmän häiriintyessä solu voi alkaa jakantumaan täysin kontrolloimattomasti, joka johtaa kasvaimen kehittymiseen. Häiriöt johtuvat useista mutaatioista solun perimässä eli genomissa. Normaali tilanteessa solu kopioi genominsa, eli perimän, aina ennen jakaantumistaan. Kopioinnin yhteydessä tapahtuu aina mutaatioita eli ns. väärä molekyyli (nukleotidi/emäs) liitetään uuteen perimään. Usein solut kykenevät tässä vaiheessa vielä korjaamaan tilanteen, mutta toisinaan korjaus ei ole enään mahdollista, jolloin mutaatio siirtyy uuteen soluun. Mutaatiot ovat ns. normaaleja tapahtumia joka on edellytys evoluution etenemiselle. Mutaatioiden ansioista on mahdollista syntyä perimältään uusia ja erilaisia jälkipolvia. Soluissa on jakaantumiseen vaikuttavia esisyöpägeenejä ja estäjägeenejä, jotka nimensä mukaisesti säätelevät, sekä estävät solun liiallista kasvua ja jakaantumista. Mutaatioiden kohdistuminen näihin geeneihin voi johtaa solun jakaantumisprosessien häiriintymiseen ja tätä kautta syövän syntyyn.

Voiko syövän syntyä ehkäistä?

Syövän syntymekanismiin vaikuttavia tekijöitä ympäristössä on monia. Ihmiset altistuvat jatkuvasti monenlaisille tekijöille (karsinogeeneille), jotka aiheuttavat mutaatioiden lisääntymistä soluissa. Näitä ovat monet kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ympäristötekijät. Säteilyllä on merkittävä rooli mutaatioiden syntymiseen soluissa. Tästä esimerkkinä ihomelanooma, jossa liiallisen UV-säteilyn tunnetaan olevan keskeisessä roolissa. Monet kemialliset aineet voivat lisätä riskiä mutaatioille, kuten tupakan sisältämä bentseeni ja muut myrkylliset ainesosat. Huonot elämäntavat (lihavuus, tupakointi, alkoholi) lisäävät riskiä sairastua syöpään.