Kehitys on johtanut siihen, että DNA-testaus on tullut yhä vahvemmin myös koirien, kissojen ja hevosten maailmaan. On myös todennäköistä, että tulevaisuudessa meidän matelija- ja hämähäkkieläinten ystävät saavat DNA-testejä.

Kuka voisi olla kiinnostunut eläinten DNA-testeistä?

Jokainen seuraavista osapuolista voi olla kiinnostunut näistä testeistä:
  •      Lemmikkien ystävät
  •      Eläinlääkäri
  •      Kasvattajat
  •      Rekisterit

Eläinten vanhemmuus testaus

Polymeraasiketjureaktiolla eli PCR: llä laboratorioanalyytikot analysoivat noin 21 merkkiainetta eläimen DNA-perimästä. He vertaavat saatua profiilia, toisesta näytteestä saatuun profiiliin, jotta saadaan selville, onko biologinen suhde riittävän lähellä vanhemman ja jälkeläisen välillä. Lisättyjen geenimarkkereiden laajennettu testaus ja analysointi voidaan tehdä, jos eläimet ovat läheisesti toisiinsa sidoksissa ja niiden välillä on biologinen suhde. Tällaiset testit joko poissulkevat tai vahvistavat biologisen suhteen kahden eläimen välillä.

Hevosen DNA-testaus – Testit hevosille

Hevosen vanhemmuutta tai sukulinjaa voidaan määrittää nykyisillä DNA-testaustekniikoilla analysoimalla alleelit, joita vanhemmalta hevoselta siirtyy jälkeläisilleen. Testi voidaan suorittaa helposti hiusnäytteellä tai suun kautta otettavalla vanutikulla, jolla hierotaan näyte hevosen suusta. Samalla tavalla kuin ihmisten näytteet.
Testien suoritus on usean palveluntarjoajan toimesta tehty mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Saat testipakkauksen, jossa on ohjeet ja välineet näytteenottoa varten. Prosessi on helppo ja yksinkertainen.

Linnun sukupuolen testaaminen

Lintutestausta voidaan käyttää lintujen sukupuolen määrittämiseen, koska lintujen sukupuolta on usein vaikea määrittää yksinkertaisesti katsomalla. Sillä linnuilla ei aina ole ominaisuutta, joka mahdollistaa sukupuolen tunnistamisen. Linnun DNA voidaan kerätä kahdesta eri lähteestä:
1. Linnun höyhenestä joka on irroitettu eikä luonnollisesti pudonnut. DNA on pakkautunut sulan pohjaan, joten on varmistettava, että tämä pysyy ehjänä.
2. Verinäyte, joka kerätään leikkaamalla kynsi tietynlaisella instrumentilla.
Ihmiset, jotka ovat huolissaan lemmikkinsä varastamisesta, osoittavat parhaillaan kiinnostusta testiin, koska lemmikkieläinten DNA-profiili voisi helpottaa eläimen paikantamista. DNA-eläinkokeiden avulla sovellettavuus, tietoisuus ja kysyntä kasvavat, joten tutkijat luovat yhä enemmän ja enemmän DNA-testejä.