Pienten lemmikkien, erityisesti koirien DNA-tutkimus etenee harppauksin ja tarjoaa kuluttajille uusia mahdollisuuksia oman rakkaan lemmikin testaamiseen. Myös erilaiset palveluntarjoajat lisääntyvät vauhdilla. Kuluttajille myydään yhä erikoisempaa testiä koiran testaamiseksi. Testejä on tarjolla rodun määritys testien lisäksi myös erilaisten sairausgeenien tutkimiseksi.

Koiran rotujen DNA-tutkimus

Koiran rodun määritys puhdasrotuisilla on suhteellisen helppoa ja tulos saadaan hyvällä tarkkuudella. Kun tarkastellaan perimää sekarotuisilla, niin tämä ei olekaan aina niin yksinkertaista, koska rotujen koostumus saattaa olla laaja. Koiran perimä voi sisältää myös sellaista rotua, joka on suhteellisen harvinainen ja näin ollen perimätietoa ei ole saatavissa tietokannoista. Eroavaisuuksia löytyy myös itse rodun sisältä. Esimerkiksi Mopsin perimä testissä määritettäviltä alueilta voi olla erilainen sen mukaan mistä päin maailmaa koira on kotoisin. Tämä aiheuttaa haastetta tarkan rodun saamiseksi ja siksi on merkittävää että koirasta saatua sekvenssiä verrataan samasta maanosasta olevien koirien tietokantaan. Kun koira ja tietokanta perustuvat samaan maanosaan, on tulos usein hyvinkin tarkka ja täsmällinen.

Mitä voidaan tutkia?

Sairaus geenien määrityksessä, sekarotuisen koiran tutkiminen on usein jopa vaikeampaa kuin rodun määritys. Siksi suhtaudun pienellä varauksella koirien sairaus alttiutta tai perinnöllisiä sairauksia suorittavaan DNA-analytiikkaan. Tietojärjestelmät, tietokannat ja itse analyysit kuitenkin kehittyvät niin nopeasti että varmasti tarkkuutta saadaan tulevaisuudessa parannettua koirien terveyteen liittyvät DNA-analytiikan osalta.

Uudet koirien tutkimukset nosteessa

Ihmisen ja muiden eläinten vanheneminen perustuu solujen uusiutumiskyvyn heikkenemiseen. Taustalla vaikuttavat yllättäen perimä ja erityisesti sen jakaantumiskyky. Jokaisen solujakautumisen seurauksena kromosomin päissä olevat nk. telomeerialueet lyhenevät. Nämä toistojaksot vähenevät elämän aikana ja telomeerien väheneminen johtaa solujakaantumisen hidastumiseen ja lopulta pysähtymiseen. Näin soluja ei enään uusiudu ja niiden vanheneminen jatkaa kohti loppuaan. Tutkijat ovat havainneet että yksilöiden välillä voi olla vaihtelua telomeerien lyhenemisen nopeudessa. Koiran todellinen ikä ei välttämättä ole biologinen ikä.

EasyDNA tarjoaa nyt myös testiä jossa tutkitaan edellä kuvattua prosessia. Koiran ikä DNA-testi tutkii ja määrittää koiran biologisen iän. Tiedosta voidaan hyötyä monella tapaa, kuten koiran ruokavalion ja liikunnan suunnittelun osalta, johon vaikuttaa koiran biologinen ikä.

On myös tilanteita jossa koiran on ostettu perheeseen ja jopa vuosien kuluttua selviää että myyjän tiedot koiran iästä eivät ole ehkä olleet täysin paikkaansa pitäviä. Tälläisessä tilanteessa koiran ikä DNA-testi voi kertoa vastauksia koiran iästä.

Iloisen ja tyytyväisen Mopsin omistajana odotan innolla uusia mahdollisuuksia koiran parempaan tuntemiseen jo lähitulevaisuudessa. Mitä hauskaa ja mielenkiintoista näemme viellä koirien DNA- ja geenitestien maailmassa.

 

Terveisin,

Koirien vannoutunut ystävä

Kirjoittaja

Pekka Keränen

EasyDNA Finland operatiivinen johtaja