Alkuperätestit: Miten ne toimivat?

Alkuperä testit ovat DNA-testejä, jotka selvittävät perimätietoa esi-isistämme. Asia ei ole yksinkertainen, kun otetaan huomioon, kuinka monimutkaista DNA:n periytyminen on. Perehtyminen alkuperätestien perusteisiin on kohdallaan.

Ensimmäiseksi voidaan todeta että kaikki alkuperätestit eivät ole samanlaisia. Perimän paikantamista voidaan tarkastella erilaisista lähtökohdista. Testit tarkastelevat perimää erilaisten tavoitteiden näkökulmasta. Kysymys kuuluukin, mitkä geneettiset merkit tulisi analysoida, jotta tulos jäljittäisi sinut luotettavasti oikealle historian polulle.?

Alkeellisimmalla tasolla, meidän on tarkasteltava kromosomeja. Ihmisellä DNA on koodattu 46 kromosomiin, jotka ovat hyvin erilaisia. Nämä koostuvat 23:sta parittaisesta kromosomista, joista 22 kromosomia on autosomaalisia kromosomeja. Autosomaaliset kromosomit numeroidaan 1-22. Jäljelle jää 2 kromosomia jotka ovat sukupuolikromosomeja. Sukupuolikromosomeissa XX tarkoittaa naista ja XY miestä. Näihin kromosomeihin on koodattuna informaatio sukupuoliominaisuuksien määräytymiselle. Suurin osa 22 kromosomiparia koodavat muita tärkeitä toimintoja.

Alkuperä DNA-testit autosomaalisesta kromosomista?

DNA-alkuperätestit perustuvat joko autosomaalisiin- tai sukupuolikromosomaalisiin testeihin. Autosomaalisiin kromosomeihin perustuvat testit tarkastelevat esihistoriaamme, sekä äidin että isän puolelta, jolloin tulokset tarkastelevat laajasti esivanhempien historiaa. Testissä tarkastellaan tiettyjä DNA-sekvenssejä, jotka liittyvät tietynlaiseen väestöön tietyllä alueella. Testi selvittää esihistoriaa hyvin laajalta alueelta, joten paikantamisen tarkkuus voi olla hyvinkin levinnyt. Näillä testeillä päästään usein maanosien tarkkuuteen esim. Eurooppaan, Afrikan- Aasian tai Amerikan eri osiin.

Alkuperä DNA-testit sukupuolikromosomista?

Sukupuolikromosomeihin perustuvissa testeissä tarkastelu on joko isälinjaan (XY) tai äitilinjaan (XX). Sukupuolikromosomeihin perustuvat testit antavat tarkempaa informaatiota, koska tarkastelun lähtökohtana on molempien esivanhempien sukuhistoria linjat.

Y-kromosomia käytetään isälinjan tutkimiseen ja tämä siirtyy perimässä isältä pojalle, sukupolvelta toiselle, jolloin se on loistava väline esihistorian tutkimusessa. Sama pätee myös mitokondrionaalisen DNA:han, jolla voidaan tutkia samalla tavalla äitilinjan periytymistä sukupolvien ylitse. Nämä molemmat sukulinjaan perustuvat DNA:t ovat suhteellisen hiljakseen muuttuvia geneettisiä merkkejä. Näihin perustuen voidaan katsoa historiaa taaksepäin pidemmälle jolloin saadaan esiin erilaisten ryhmien pienet eroavaisuudet geneettisessä perimässä.

Mikä DNA-alkuperätesti olisi minulle sopivin vaihtoehto?

DNA-alkuperätestien tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi myös se, minkälaista vertailutietokantaa laboratorio käyttää. On luonnollista että mitä laajempi ja kattavampi tietokanta on käytössä, niin sitä tarkemmin sukuhistoriaa on mahdollista jäljittää. Yleisesti on hyvä tapa myös tehdä omia, muita havaintoja omasta sukutaustasta. Jos huomaat itsessäsi aasialaisia piirteitä tai epäilet löytäväsi aasialaisia sukulaisia, niin DNA-testin aasian yhteyden ovat todennäköisesti tarkkaa ja varmaa tietoa. Myös muiden perheenjäsenten testaaminen voi vahvistaa tuloksia ja ennen kaikkea muut sukututkimusmenetelmät ovat loistava väline oman alkuperän selvittämiseen. Myös eri valmistajien DNA-testit voivat vahvistaa tuloksia ja voit itse vertailla eri analyysien tulosraportteja.

Kirjallisuus:

Anwar, Y. (2007). 10.18.2007 – Researchers caution against genetic ancestry testing. [online] Available at: http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2007/10/18_genetictesting.shtml [Accessed 25 Aug. 2016].

Rootsforreal.com. (2016). Roots for Real – Reviews for Roots for Real – DNA test choice – Advice. [online] Available at: http://rootsforreal.com/reviewadvice_en.php [Accessed 25 Aug. 2016].

O’Hanlon, L. (2016). Tracing Your Ancestry. [online] MIT Technology Review. Available at: https://www.technologyreview.com/s/405384/tracing-your-ancestry/ [Accessed 25 Aug. 2016].

Ucl.ac.uk. (2016). Understanding genetic ancestry testing. [online] Available at: https://www.ucl.ac.uk/mace-lab/debunking/understanding-testing [Accessed 25 Aug. 2016].

Reference, G. (2016). What is genetic ancestry testing?. [online] Genetics Home Reference. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/ancestrytesting [Accessed 25 Aug. 2016].