Amelogeeni on yksi geenimarkkereista

Isyystestin suorittamiseksi ei tarvita kokonaisen perimän eli geenistön määrittämistä, koska tämä olisi liian kallista käytettäväksi vain isyystestaukseen. Siksi testeissä määritetään vain tiettyjä geenialueita geenimarkkereilla. Näiden avulla määritetään testattavien välisien geenien yhtäläisyyksiä. Amelogeeniä koodittava geeni on yksi näistä geenimarkkereista. Useimpien DNA-testi ja isyystesti palveluntarjoajien testit suoritetaan 16 markkerin testillä, joka on optimaalinen ja riittävä määrä testin suorittamiseen.

Isyystesti: Miksi määrittää amelogeeni?

Amelogeenin markkeri on yksi testin markkereista, mutta lisäksi sillä on laadunvalvonnan kannalta tärkeä tehtävä. Testissä saattaa joskus tulla tilanne, jossa vahingossa isän näytetikku sekoittuu äidin näytetikun kanssa ja menee vääriin kirjekuoriin. Amelogeenin avulla voidaan virhe huomata heti laboratoriossa. Ilman tämän havaitsemista voisi testin tulos aiheuttaa ihmetystä ja saattaisi johtaa vääriin tulkintoihin testin valmistuttua. Vääriin kuoriin tai väärin otetut näytteet saattaisivat olla vahinkoja, mutta joskus myös tahallisia mikäli testattava yrittää toimia vilpillisesti. Amelogeenin avulla voidaan tällaiset tilanteet saada selville.

Amelogeenin sukupuolta ennustava geeni löytyy normaalisti XY-kromosomeista. Miehillä on kromosomisto 23XY ja naisilla 23XX. Mikäli geeni löydetään sekä X- ja Y-kromosomista, niin puhutaan pseudoautosomaalisista alueista. Joskus harvoin amelogeenin sukupuoligeeni voi löytyä Y-kromosomista ja testin tulkitsijat määrittää naisen näytteen miehen näytteeksi. Tämä on kuitenkin erityisen harvinaista ja myös näissä tilanteissa laboratorio osaa tunnistaa mistä on kysymys.

Tämä ovat tärkeimpiä asioita käytettäessä amelogeenia yhtenä geenimarkkerina, vaikka amelogeenillä on myös muitakin tässä mainitsemattomia tarkoituksia.