X-kromosomi testi on loistava menetelmä isyyden selvittämiseksi kahden sisaruksen välillä silloin kun kyseessä on naispuoleiset sisarukset eli siskokset. Tämä on loistava testimenetelmä erityisesti silloin kun isää ei voida testata syystä tai toisesta.
Naisilla on sukupuolikromosomit XX ja miehillä XY. Perinnöllisyyden mukaan toinen sukupuolikromosomeista on saatu äidiltä ja toinen isältä. Nainen on perinyt äidiltään X-kromosomin ja isältään myös X-kromosomin. Kun taas mies perii äidiltään X-kromosomin ja isältään Y-kromosomin. Näin ollen mies puoleiset sisarukset eli veljekset eivät voi käyttää X-kromosomitestiä etsiessään biologista suhdetta toisiinsa tai isään. Mikäli veljekset haluavat selvittää suhdetta isään, on heille sopivinta käyttää Y-kromosomitestiä, joka tutkii sukulaisuutta isän linjassa.
X-kromosomin tutkimus on hyödyllinen silloin kun eri äidin sisarukset haluavat selvittää, jakavatko he saman isän. Tässä tilanteessa heillä on eri äideiltä peritty toinen kromosomi, joten voidaan määrittää löytyykö heiltä myös erilainen toinen X-kromosomi. Mikäli toinen X-kromosomeista on sama, niin voidaan luotettavasti todeta että he ovat sen perineet samalta isältä.

 

Sukulaisuuden selvittämisessä on tarjolla monenlaisia testejä. Osa testeistä ovat sellaisia että niillä voidaan suoraan joko vahvistaa tai poissulkea sukulaisuussuhde. Kun taas osassa testeistä päästään johonkin matemaattiseen todennäköisyyteen sille ovatko testatut henkilöt sukua toisilleen. Oikean testin valinta on tärkeää jotta sukulaisuus voidaan vahvistaa 100%:sti ja vältytään turhilta testauksilta. easyDNA auttaa jokaista asiakasta oikean testin valinnassa.