Lapsivesi- ja istukkanäytteiden huonot puolet?

Huono puoli lapsivesi- ja istukkanäytteissä on näytteenoton invasiivisuus, eli näyte joudutaan ottaamaan kohdun sisältä. Viellä muutama vuosi sitten tämä oli ainoa vaihtoehto kerätä sikiöstä lähtöisin olevaa DNA-materiaalia.

Jo noin 30 vuotta sitten tutkijat ovat alkaneet epäillä sikiöperäisen DNA:n olemassa oloa äidin verenkierrossa, mutta tämän määrittäminen oli tuolloin viellä vaikeaa. Määrät ovat niin pieniä että niiden määrittäminen vanhoilla tekniikoilla on ollut lähes mahdotonta. Tieteellinen kehitys on mahdollistanut uusien menetelmien kehittämisen. Lue lisää tieteellisistä perusteista raskauden aikaiselle isyystestille.

Viellä muutamia vuosia sitten oli ainoana mahdollisuutena käyttää vain invasiivisia menetelmiä jos haluttiin testata isyys raskauden aikana. Istukka- ja lapsivesinäytteissä sikiöperäisen DNA:n määrät ovat suuria ja näytteestä voidaan helposti määrittää DNA:ta. Vaikka näytteenotto menetelmät ovat kehittyneet ja riskejä on osattu minimoida, niin silti edelleen näytteenottaminen invasiivisesti pitää sisällään riskejä äidille ja sikiölle.

Raskauden aikana suoritettava lapsivesi- ja istukkanäytteenotto on kuitenkin yhä edelleen keskeinen ja tärkeä menettely, kun on perusteltua määrittää esimerkiksi sikiön terveyteen liittyviä asioita tai epäiltäessä rakennepoikkeavuuksia tai muuta asiaa, joka voi vaikuttaa raskauden kulkuun tai lapsen syntymään.

Ei-invasiivinen raskauden aikainen isyystestaus

Raskauden aikainen isyystesti verinäytteestä tehdään erittäin korkealuokkaisella ja kehittyneellä määritysmenetelmällä ja se on täysin turvallinen äidille ja sikiölle. Testi tehdään äidin verinäytteestä ja oletetun isän sylkinäytteestä. Sikiön ja äidin verenkierto on yhteydessä toisiinsa, jotta happi ja muut tärkeät ravinteet voivat siirtyä äidin ja sikiön välillä. Tämän vuoksi myös sikiön tumallista DNA:ta ja vapaata DNA:ta pääsee siirtymään myös äidin verenkiertoon. Raskauden aikainen isyystesti äidin verestä on yhtä tarkka kuin lapsivesi- ja istukkanäytteiden testit. Lisäksi se on helpompi ja nopeampi suorittaa, sekä siinä on riskitön näytteenotto äidille ja sikiölle.

Näytteenotto raskauden aikaiseen isyystestiin

Raskauden aikaisessa isyystestissä näytteenotto suoritetaan normaalin laskimoverinäytteenoton tapaan, joka tulee hoitaa terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, jolla on kokemusta verinäytteiden ottamisesta. On erityisen tärkeää noudattaa palveluntarjoajan ohjeita näytteenottoa suorittaessa. Näytteen otetaan erikoisvalmisteisiin putkiin joissa on DNA:n säilymisen kannalta tärkeitä aineita. Useimmiten näytteiden saapuminen laboratorioon kestää muutamia päiviä ja oikein otettujen näytteiden säilyvyys pysyy hyvänä tämän ajan. Mikäli näytteen lähetyksessä tapahtuu viivästyksiä, niin näytteen säilyvyys pysyy hyvänä myös pidempiä aikoja, mutta silti suosittelemme että näytteet lähetetään mahdollisimman pian laboratorion tutkittavaksi.