ELIMISTÖN METABOLIA
Kyky eliminoida haitallisia aineita
Rasvakudoksen muodostumisherkkyys
Antioksidantti kapasiteetti
Beta-karoteiinitasot ja A-vitamiinin metabolia
Karvaan maun tunnistamisen herkkyys
Verensokerin säätelyyn vaikuttavat geenit
Kofeiiniherkkyydet
HDL-kolesterolitasot
LDL-kolesterolitasot
Histamiini herkistyminen
Pitkäketjuisten rasvahappojen tasot
B12-vitamiinin tasot
C-vitamiinin tasot
D-vitamiinin tasot
E-vitamiinin tasot
Seksuaalihormonit
MIELENTERVEYS JA RIIPPUVUUDET
Ahdistuneisuus
Masennus
Skitsofrenia
Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Alkoholi addiktio
Nikotiini addiktio
Lääkkeiden väärinkäytön taipumus
Kokaiiniriippuvuuden taipumus
Heroiiniriippuvuuden taipumus
Kannabikseen liittyvä psykoosi
Alkoholi intoleranssi
Makean nälkä
OMINAISUUDET JA HÄIRIÖT
Biologinen ikä
Syntymäpaino
Veriryhmä
HLA-B27 antigeeni
MTHFR-geeni
PSA-tasot
Veren hyytyminen, faktori V-Leiden ja 20210G-A
C-reaktiivisen proteiinin tasot
Eritysrauhasten toiminta ja ABH-antigeenit (FUT2 geeni)
Unen ominaisuudet
Duffy antigeeni (malaria resistenssi)
Korvalehden muoto
Korvavahan tyyppi
Virheiden välttämiskyky
Silmien väri
Hiusten väri ja rakenne
Pituus
Pisamat
Hampaiden reikiintymisen taipumus
Hampaiden rakenne
Uhkapeli käyttäytyminen
Miehen kaljuuntuminen
Muisti
Kipuherkkyys
QT-aika
Kilpirauhasen toiminta
Aivasteluherkkyys
Iiriksen pigmentaatio
Ennenaikaisen syntymän taipumus
URHEILUUN LIITTYVÄT GEENIT
Rasitukseen liittyvät lihaskrampit ja vaurioherkkyys
Rasitukseen liittyvä glukoosinsietokyky
Lihaskestävyys
Tendinopatia alttius ylä- ja alaraajoissa
Dieetti vasteet
Ruokahalun kontrolloiminen
Lukihäiriö
SAIRAUDET
Astma
Aivoaneurysma
Anklysoiva spondyliitti
Sepelvaltimotauti
Sydäninfarkti
Nivelreuma
Paksusuolensyöpä
Melanooma
Kivessyöpä
Psoriaasi
Kilpirauhassyöpä
Allerginen astma
Sjögrenin syndrooma
Priapismi ja sirppisoluanemia
Äkillinen sydämenpysähdys
Hypertriglyseridemia
Rasvamaksa (ei alkoholiin liittyvä)
Välilevynpullistuma
Sarkoidoosi
Vatsa-aortan pullistuma
Essentiaalinen vapina
Korkea verenpaine
Tyypin 2 diabetes
Tyypin 1 diabetes
Kihti
Crohnin tauti
Keliakia
Laktoosi-intoleranssi
Lapsuuden aikainen lihavuus
Eturauhassyöpä
Neuroblastooma (aivokasvain)
Makulan degeneraatio
Systeeminen lupus erythematosus (SLE-tauti)
Multippeliskleroosi (MS-tauti)
Keuhkosyöpä
Nivelrikko
Maksakirroosi
Veritulpat
Parodontiitti
Hyperuricemia
Keuhkoahtaumatauti (COPD)
Gravesin tauti
Valkopälvi (vitiligo)
Narkolepsia
Huulihalkio
Suulakihalkio
Eksfoliatiivinen glaukooma
Päänsärkytaipumus
Synnynnäinen membranoosi nefropatia
Progressiivinen supranukleaari halvaus
Amytrofinen lateraaliskleroosi
Gliooma
Parkinsonin tauti
Meningooma
Sappirakonsyöpä
Migreeni
Kilpirauhasen vajaatoiminta
Eteisvärinä
Autismi
Haavainen paksusuolentulehdus
Syvä laskimotukos
Non-Hodgkin lymfooma
Keuhkofibroosi
Tyvisolusyöpä
Harmaakaihi
Krooninen lymfosyyttinen leukemia
Osteoporoosi
Haimasyöpä
Kaamosväsymys
Virtsakivet
Krooninen munuaissairaus
Multippeli myelooma
Atooppinen iho ja ekseema
Ruokatorvensyöpä
Suu- ja kurkkusyöpä
FARMAKOGENEETTINEN OSUUS
Amifampridiini
Amitriptyliini
Formoteroli
Aripipratsoli
Atomoksetiini
Brekspipratsoli
Karpamatsepiini
Klomipramiini
Klotsapiini
Kodeiini
Syklofosfamidi, Fluorourasiili, Metotreksaatti
Siklosporiini
Desipramiini
Disulfiraami
Eliglustaatti
Fesoterodiini
Flekainidi
Fluoksetiini
Fluvoksamiini
Haloperidoli
Iloperidoni
Metoprololi
Nortriptyliini
Paroksetiini
Perfenatsiini
Pimotsidi
Pravastatiini
Propranololi
Risperidoni
Tramadoli
Valproaatti
Venlafaksiini
Tsuklopentiksoli
Abakaviiri
Asetaldehydi
Atatsanaviiri
Privarasetaami
Selekoksibi
Sitalopraami
Klopidogreeli
Diatsepaami
Erytromysiini
Essitalopraami
Esomepratsoli
Fluorourasiili
Kapesitabiini
Klipitsiini
Irinotekaani
Lansopratsoli
Loratsepaami
Merkaptopuriini
Mipomerseeni
Omepratsoli
Pantopratsoli
Ribaviriini
Fenytoiini
Prasugreeli
Pseudokoliiniesteraasi
Rabepratsoli
Sertraliini
Statiini
Takrolimuusi
Tioguaniini
Tikagrelori
Vorikonatsoli
Varfariini
Asetyylisalisyylihappo
Kalsiumkanavan estäjät ja diureetit
Klooritalidoni
Sisplatiini
Galantamiini
Fentanyyli ja muut yleiset anesteetit
Glimepiridi
Inhaloitavat kortikosteroidit
Metformiini
Metoprololi
Palosentroni
Tamoksifeeni
Atenololi
Bleomysiini
Bevasitsumabi
Bupropioni
Karisoprodoli
Klobatsaami
Duloksetiini
Kloksasilliini
Furosemidi
iloperidoni
Litium
Lumakaftori
Metotreksaatti
Metyylifenidaatti
Mirtatsapiini
Morfiini, Oksikodoni
Naltreksoni
Nelfinaviiri
Olantsapiini
Parasetamoli
Simvastatiini
Triptaanit
Metadoni
Montelukasti
Selektiiviset takaisinoton estäjä (SSRI)
Sildenafiili
MONOGEENISET PERINNÖLLISET SAIRAUDET
Ehlers-Danlosin syndrooma (EDS)
Hemokromatoosi
Sallan tauti
Sirppisoluanemia
Pitkä Qt oireyhtymä
Perinnöllinen rintasyöpä
Polykystinen munuaistauti ADPKD
Marfan oireyhtymä
Kystinen fibroosi
Von Willebrandin tauti
Suu- ja kitalakihalkio
Hemofilia A
Perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi
Keskipitkäketjullisten rasvahappojen oksidaatiovika MCAD

Andermanin syndrooma / agenesis
GM1 gangliosidoosi
Perinnöllinen verkkokalvonrappeuma
Synnynnäinen sferosytoosi
Usherin oireyhtymä
Wilsonin tauti
Akondroplasia
Bardet-Biedlin oireyhtymä BBS
Synnynnäinen tyypin 1a glykosylaation häiriö (CDG-Ia)
Synnynnäinen pysyvä hämäräsokeus
Sitrullinemia
GRACILE oireyhtymä
Glykogeenin varastotauti tyyppi 1A (GSDI)
Mukolipidoosi tyyppi I (Sialidoosi)
Leberin synnynnäinen amauroosi
Limb-girdle lihasdystrofia (LGMD), tyyppi 2D
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1 (MEN1)
Niemann-Pickin tauti tyyppi C2
Huuli- ja suulakihalkio
Osteogenesis Imperfecta, Tyyppi VII
Autosomaalinen dominoiva polykystinen munuaistauti, tyyppi 2
Retinitis Pigmentosa
Autosomaalinen resessiivinen Charlevoix-Saguenayn spastinen ataksia
Sandhoffin tauti
Schnyderin dystrofia
Sjogren-Larssonin syndrooma
Perinnöllinen sferosytoosi
Stargardtin tauti
Ei-syndrominen silmän Sticklerin oireyhtymä
Sticklerin oireyhtymä
Tay–Sachsin tautiTyrosinemia
Usherin oireyhtymä
Bestin tauti
Wernerin syndrooma
Waardenburgin oireyhtymä
Limb-girdle lihasdystrofia
Lipoproteiinilipaasin puutos
Leighin oireyhtymä, ranska-kanada tyyppi
Makulanrappeuma
Limb-girdle lihasdystrofia C
Multippeli endokriininen neoplasia, tyyppi 2A
Metyylimalonihappovirtsaisuus yhdessä homokystinurian kanssa
Metyylimalonyyli-KoA epimeraasin puutokseen
McKusick-Kaufman oireyhtymä
Mukolipidoosi
Mukopolysakkaridoosi
Vaahteransiirappitauti
Waardenburgin oireyhtymä
Retinitis Pigmentosa
Adrenogenitaalinen oireyhtymä
Enteropaattinen acrodermatitis
Alströmin tauti
Autoimmuuni polyendokriininen syndrooma
Autosomaalinen resessiivinen polykystinen munuaistauti
Arginiinisukkinaattilyaasin puutos
Ataksia-teleangiektasia
Bartterin oireyhtymä
Brachydactyly
Beeta-ketotiolaasin puutos
Beetatalassemia
Borjeson-Forssman-Lehmann oireyhtymä
Kukinta-oireyhtymä
Biotinidaasin puute
Adrenogenitaalinen oireyhtymä
Synnynnäinen megakaryosyyttinen trombosytopenia
Canavan tauti
Junktionaalinen epidermolysis bullosa
Sarveiskalvon rappeuma
Reis-Bucklerin dystrofia
Primaari karnitiinin puutos
Synnynnäinen endoteelin rappeuma
Homokystinuria
PPT1 liittyvä Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi
CLN5 liittyvä Neuronaalinen seroidilipofuskinoosi
MYBPC3 liittyvä Hypertrofinen kardiomyopatia
Synnynnäinen sarveiskalvon rappeuma
Synnynnäinen hämäräsokeus
Autosomaalinen dominoiva hämäräsokeus
Sitrullinemia
Serebrotendinoosi ksantomatoosi
Kontrakturaali araknodaktylia
D-bifunktionaalinen proteiinin puutos
Autosomaalinen dominantti epidermolysis bullosa
Pretibiaalinen Dystrofinen Epidermolysis Bullosa
Epidermolysis Bullosa Pruriginosa
Autosomaalinen dominoiva kuurous
Ei syndromaalinen kuurous, DFNB1
Autosomaalinen dominoiva kuurous
Ei syndromaalinen kuurous, DFNB59
X-kromosomiin liittyvä kuurous
Adrenogenitaalinen oireyhtymä (P450 oksidoreduktaasin puutos)
Dubin–Johnsonin oireyhtymä
Vääntö dystonia
Tyvikalvodystrofia EMBD
Autosomaalinen resessiivinen epidermolysis bullosa simplex
Epidermolysis Bullosa Simplex, Dowling-Meara tyyppi
Vaahteransiirappitauti
LIG4 oireyhtymä
Niemann-Pickin oireyhtymä
Nefroottinen oireyhtymä
Retinitis Pigmentosa
Peutz-Jeghers syndrooma
Prekallikrein puutostauti
Neonataali diabetes
Albright’s Hereditary
Propionic Acidemia
Protrombiinin puutos
Epidermolysis Bullosa
Progeroid Ehlers-Danlos Syndrome
Synnynnäinen faktorin XI puutos
Fanconin anemia
Perinnöllinen amyloidoosi (transtyretiiniin liittyvä)
Fleck sarveiskalvon rappeuma
Fuchsin dystrofia
Fataalinen familiaalinen unettomuus
Välimeren kuume
G6PD-puutos
Junktionaalinen Epidermolysis Bullosa (ei-Herlitz tyyppinen)
Galaktosemia
Gaucherin oireyhtymä
Sarveiskalvon rappeuma (kelatiinipisara)
Krabben tauti
Glutaarihappovirtsaisuus
Glykogeenin varastointi tauti
Pompen tauti
Crigler–Najjarin oireyhtymä
Hutchinsonin–Gilfordin syndrooma (Progeria)
Synnynnäinen hyperinsulinismi (ABCC8 liittyvä)
Holokarboksylaasisyntetaasin puutos
Homokystinuria, tyyppi cbIE
Ketogeneesihäiriö (HMG-KoA)
Hyperaloxuria
Dysautonomia
Adrenogenitaalinen oireyhtymä (3-beta-hydroksisteroidi-dehydrogenaasi)
Isobutyryyli-KoA-dehydrogenaasientsyymin puute
Polyendokrinopatia ja enteropatia (X-kromosomiin liittyvä immuniteetin säätelyhäiriö
Junktionaalinen Epidermolysis Bullosa (Herlitz tyyppinen)
Leberin synnynnäinen amauroosi
Kongenitaalinen adrenaalinen hyperplasia
Sarveiskalvon rappeuma (lattice), tyyppi 1
Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata, Type 1
Epidermolysis Bullosa
Retinan pigmenttihäiriö
Osteogenesis Imperfecta
Autosomaalinen dominoiva optinen atrofia
Autosomaalinen resessiivinen optinen atrofia
Tekijän V puutos
Zellweger syndrooma
Pendred syndrooma