Sukutukimus on kasvattanut suosiotaan voimaakkaasti viimeisinä vuosina. Sitä harrastavat lähes kaikenikäiset ympäri Suomen ja maailman. Sukututkimus tähtää sukupuun selvittämiseen mahdollisimman pitkälle. DNA-testien lisääntyessä ja kehittyessä, niiden asema sukututkimuksen työkaluna on vakaa. Testejä on tarjolla monenlaista ja tämä voi olla maallikolle aika vierasta. Monelle ihmiselle suvun tunteminen on tärkeä asia. Jotkut ihmiset ovat kiinnostuneita suvun jostain tietystä tai henkilöstä. Usein tälläinen on joku historiassa oleva sukulainen, joka on tarinan mukaan ulkomailta. Parhaassa tapauksessa joku merkittäväkin henkilö.

DNA-testaus tarjoaa näihin kysymyksiin monia vaihtoehtoja, riippuen siitä mitä asiaa halutaan selvittää. Usein tehdään Y-DNA testi, jossa saadaan määritettyä mieslinjan sukuaisuuksia. Toinen voimakkaasti kasvava testi on alkuperä testit. easyDNA:n tarjoama GPS-testi on yksi tälläinen menetelmä. Testissä kartoitetaan testattavan historiaa pitkältä ajalta ja sen avulla voidaan selvittää ja piirtä kartta, mahdollisesta reitistä, jota pitkin esi-isät ovat kulkeneet.

Tyypillisin testaaja on henkilö, joka on asunut Suomessa tai muualla Euroopassa. Hänen ulkonäkönsä, tapansa, käyttäytymisensä voivat erottua paikallisesta väestöstä. Toinen esimerkki henkilö on sellainen: joka haluaa etsiä tuleeko sukuni mahdollisesti tietystä maaasta.

Monet yritykset tarjoavat internet pohjaista laajaa sukututkimusverkostoa, jotka eivät ole välttämättä merkityksellisiä asiakkaalle. EasyDNA:lla ei ole tämänlaisia joukkotutkimuksen tietokantoja. Vaan haluamme tuoda uudenlaista näkökulmaa ja tietoa asiakkaalle.