DNA-testimenetelmät

Sisarustesteissä henkilöt jotka ovat sisaruksia, jakavat enemmän samoja DNA-alueita, kun verrattuna ei sisaruksiin. Myös täysi sisarussuhde omaa enemmän DNA-alueiden samankaltaisuuksia, kuin puolisisaruksilla. Sisarustesti kertoo kuinka suuri on se todennäköisyys, ovatko henkilöt täysin sisaruksia vai puoliksi sisaruksia tai ei sisaruksia ollenkaan. Tämän kaltaista menetelmää sovelletaan myös isovanhempien ja sedän/tädin DNA-testeissä.

Lisänäytteillä vahvistusta tuloksiin

Suositeltavaa on lisätä testattavien henkilöiden vanhempi testiin mukaan. Menetelmä perustuu DNA-vertailuun ja niistä saatuihin todennäköisyysarviointeihin, niin toisen vanhemman lisänäytteellä saadaan huomattavasti lisää vahvistusta tuloksille. Tällä tavoin sisarten väliltä voidaan vahvistaa äidiltä tai isältä saadut alueet, jonka perusteella oletettujen sisarten DNA-alueiden vertaaminen selkeytyy.