Miten testi toimii?

Verenkierron tehtävä on huolehtia siitä, että ravintoaineet pääsevät kaikkialle elimistöä. Hiusten kasvaminen tarvitsee myös näitä ravinteita. Samassa myös huumeet, lääkeaineet ja niiden metaboliitit kulkeutuvat hiusten kasvuvyöhykkeelle. Tutkijat ovat havainneet että osa hiuksen kasvualueella kiertäneistä molekyyleistä jättää jäljen alueelle ja niitä voidaan tutkia käyttämällä mm, ELISA-menetelmää (Enzyme-Linked-Immunosorbet-Assay) ja massaspektrometriaan perustuvia menetelmiä. Menetelmät ovat standardimenetelmiä ja niiden käyttö on tarkkaa ja luotettavaa. Hiuksen analyysi on myös siksi erinomainen, että sitä ei häiritse ulkoiset epäpuhtaudet (shampoot, hiusten kemikaalit jne.).

Verrattuna muihin lääkeaineiden testausmenetelmiin, hiusnäyte analyysin tiedetään tunnistavan lääkeaineen/huumeen käyttö pidemmältä ajalta. Virtsanäytteen huumeseulassa voi molekyylien määrä jäädä alle mittausrajan jo muutaman päivän kuluessa. Tämä on ongelmallinen seikka esimerkiksi työpaikoilla, jossa jo muutaman vuorokauden huumetestin välttely voi johtaa siihen että testi jää negatiiviseksi vaikka henkilö käyttäisikin huumeita.

Mitä lääkeaineita tai huumeita testaus sisältää?

Perustesti (169,00€)

 

 • Amfetamiini (Metamfetamiini & Ekstaasi)
 • Kokaiini
 • Kannabis
 • Opiaatit (kodeiini, morfiini ja 6-MAM heroiini metaboliitit)
 • PCP (fensyklidiini)

Lisätestaus opiaateille (35,00€)

 

 • Oksikodoni
 • Oksimorfiini
 • Hydrokodoni
 • Hydromorfiini

Laajat huumetesti paneelit

Hiuksen huumetestin kattavuutta voidaan laajentaa kattamaan myös päihdetarkoituksessa käytettävien lääkeaineiden metaboliittien tutkimiseen mm. bentsodiatsepiinit. Laaja paneeli kattaa myös monet anestesiassa käytettävät aineet. Laaja huumetesti kattaa perustestin ja opiaattien lisäksi myös seuraavat aineet:

Laaja huumetesti (285,00€, sis. perustestin+opiaatit+laajan paneelin)

 

 • Alpratsolaami
 • Klonatsepaami
 • Diatsepaami
 • Loratsepaami
 • Nordiatsepaami
 • Oksatsepaami
 • Tematsepaami
 • Zolpideemi

 

 • Fentanyyli
 • Norfentanyyli
 • Propoksifeeni
 • Ketamiini
 • Norketamiini

 

 • Buprenorfiini
 • Norpubrenorfiini
 • Metadoni

 

 • Fenobarbitaali
 • Butalbitaali
 • Pentobarbitaali
 • Sekobarbitaali
 • Amobarbitaali

Huom: Laajan huumetestin tilaukset sähköpostitse!

Näytteenotto

Hiuksen huumetestissä lähetämme sinulle testipakkauksen joka sisältää hiusnäyte pussin, keräyskalvon ja palautuskuoren näytteen palautusta varten. Näytteenotto on helppo ja yksinkertainen suorittaa. On kuitenkin tärkeää noudattaa pakkauksessa mukana tulevia ohjeita.

 

 • Näytteeksi tarvitaan vähintään 60mg hiuksia tai karvoja (noin 90-120 hiusta)
 • Ota hiuksia näytteeksi usesta kohdasta päätä.
 • Älä käytä hiuksia jotka ovat alle 12mm pitkiä.
 • Merkitse lomake huolellisesti
 • Älä lähetä hiuksia ja ihokarvoja molempia

Jos haluat lisätietoja näytteenotosta niin katso näytteenotto-ohjeet tästä.

Katso myös usein kysytyt kysymykset tästä.

Huumetesti - Usein kysytyt kysymykset